Personløfter

Klikk for stort bilde

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter).

 

 

Inntakskrav

Teoriundervisningen har ingen aldersbegrensning.

Praksisopplæring kan begynne fra fylte 17 år.

Skoleelever kan ha tidligere praksis under sakkyndig tilsyn fra skolen

 

Klasser

Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle

lovens krav til dokumentasjon for følgende klasser:

 

A- Manuelle flytbare personløftere

    - A1: tårn- og geider personløftere

    - A2 vertikal- og saksepersonløfter

    - A3 tilhengermonterte løftere, knekkarm-, teleskop- og saksepersonløfter

B- Selvgående personløftere

C- Bilmonterte personløftere

 

Tid og utførelse

8 timer teori, – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

(modul 1.1) klasse A+B+C

8 timer teori, klasse A+B

4 timer praksis, klasse A+B

6 timer praksis, klasse A+B+C

 
 

Ved nærmere spørsmål kontakt

Frode Lundberg 90910010

Frode Lundberg
Lærer