Studieforberedende kurs og fellesfag

Blyant og blokk - Klikk for stort bilde

Vil du søke opptak til høgskole eller universitet, må du som regel ha generell studiekompetanse. 

For generell studiekompetanse gjelder krav om både utdanning/praksis og bestemte fag. Fagkravene må enten være dekket innenfor eller tas i tillegg til krav om utdanning/praksis. 

 

Generell studiekompetanse som kvalifisering til høyere utdannelse

Krav om utdanning /praksis (ett av kravene må være innfridd + fagkravene nedenfor)

  • Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning
  • Fagopplæring med fag-/svennebrev
  • Yrkespraksis etter 23/5 regelen (fylte 23 år i opptaksåret og minst 5 års praksis/utdanning) 
 Fagkrav:
  • Norsk, hovedmål, sidemål og muntlig, 393 timer (14 uketimer)
  • Engelsk, 140 timer (5 uketimer)
  • Matematikk 224 timer (8 uketimer)
  • Naturfag, 140 timer (5 uketimer)
  • Samfunnslære 84 timer (2 uketimer)
  • Historie 140 timer (5 uketimer)

De oppgitte timetallene er undervisningstimene i ordinær videregående opplæring. Opplæringen for voksne følger samme læreplaner, men antall timer til opplæring er tilpasset de voksnes behov.

Du finner flere opplysninger om studiekompetanse og høyere utdanning på nettsidene til samordna opptak.

 

 

Fellesfag for yrkesfag

Vi gir her et tilbud i norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag. Det gis ikke tilbud i kroppsøving, det vanlige er at voksne tar dette faget som privatist. Dette er de fagene som kreves i tillegg til programfag. For de som har minst 5 års godkjent praksis kan det etter godkjenning gis fritak for fellesfagene.

Se nærmere informasjon her:  http://www.karrierenordland.no/artikkel.aspx?MId1=877&AId=10653

Sist endret 15.08.2016
Fant du det du lette etter?
Stein Hugo Hansen
Avdelingsleder
Karin Fjeld
Leder Karrieresenteret