Oppstartsinformasjon kveldskurs høst 2015 og vår 2016

school and education 03.jpg - Klikk for stort bilde Vi har tilstrekkelig antall søkere til å starte kveldskurs i noen fag fra generell studiekompetanse høsten 2015/ våren 2016. Alle som skal begynne på kursene må få med seg informasjonen i denne artikkelen.

Forsvaret, Folkeuniversitetet Nordland, Opus Narvik og OPUS Bodø er glade for å ønske deg velkommen på kurs til studiekompetanse. Kurset tilbys i Bodø som klasseromsundervisning, men deltakere andre steder kan delta via lyd/bilde, med en mobil, nettbrett eller PC/Mac.

Nedenfor finner du nyttig oppstartsinformasjon om kursene våre.

Alle får tilgang til læringsnettstedet It's Learning, og fjerndeltakere vil der finne en lenke for å delta på videooverføring av undervisningen.
 

Opplæringen i det enkelte fag:

Fag

Tidspunkt

Sted

Lærer

Eksamen

Norsk, studie-spesialisering/
påbygging

Ons 30. sep
kl. 17:30-20:00

OPUS Bodø

Isabell Olaisen

Norsk hovedmål og Norsk som andrespråk:31. mai 2016.
Sidemål: 30. mai 2016
 
Norsk muntlig settes av Bodø vgs

Matematikk
1P, 2P-Y, 2P

Oppmøte for alle matematikk-varianter tirsdag 29. sep  kl. 17:30-20:00.

Oppstart av undervisning i 2P-Y og 2P skjer henholdsvis i nov/des og jan/feb.

OPUS Bodø

Hans Jørgen Andersen, Torgeir Risberg,
John Dammen

1P-Y: lokalgitt des 2015 og april/mai 2016
1P: 25. mai 2016
2P og 2P-Y: 27. mai 2016

Historie
påbygging

Torsdag 1. okt kl. 19:00-21:20.

Fra november går øktene 17:30-20:45. Vi legger opp til ekstraøkter 13. og 27. november for å nå i mål.

OPUS Bodø

Irene Thomassen

Månedsskiftet nov/des 2015.
Muntlig eksamen, settes av Bodø vgs

Samfunnsfag*

Noen helgesamlinger, oppstart januar 2016.

OPUS Bodø

Carl Rune Børsting

Muntlig eksamen månedsskiftet april/mai 2016, settes av Bodø vgs

Naturfag

Planlagt til mandag 11. jan kl. 17:30-20:00

OPUS Bodø

Kenneth Mjelle

April/mai 2016.
Muntlig/praktisk eksamen, settes av Bodø vgs

Engelsk

Planlagt til uke 2, 2016

OPUS Bodø

Carl Rune Børsting

Skriftlig
24. mai 2016
Muntlig settes av Bodø vgs, april/mai 2016

Naturfagforsøk

12.-13. oktober 2015
og mars 2016, avklares nærmere.
Kl. 17:00-20:00.
3+3 t

OPUS Bodø

Kenneth Mjelle

Se Naturfag

*  Det er for få deltakere til å starte kurs i samfunnsfag høst 2015 som planlagt. Vi forskyver oppstarten til januar i håp om å få flere påmeldte!

Det er vanligvis undervisning én kveld i uka i hvert fag. Justeringer på tidspunkt og timetall kan forekomme underveis. Dette gjøres i samarbeid mellom kursdeltakerne og den aktuelle lærer.

Husk å melde deg opp til eksamen!

Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til privatisteksamen i de riktige fagkodene innen oppmeldingsfristen (15. september for høstens og 1. februar for vårens eksamener). Mer informasjon om oppmelding til eksamen finner du på www.nfk.no/utdanning under snarveien ”Eksamen”. Der står også betaling og priser for oppmelding.
 

Pensum 

Bokliste

Fag

Forfatter

Tittel

Forlag

ISBN

Ca pris

Norsk

Dahl mfl.

Grip teksten Vg1**

Aschehoug

978-82-03-34704-7

kr 620,-

Dahl mfl.

Grip teksten Vg2

Aschehoug

978-82-03-34784-9

kr 620,-

Dahl mfl.

Grip teksten Vg3

Aschehoug

978-82-03-33429-0

kr 620,-

 

Nynorsk ordliste

     
 

Ordbok bokmål

     
 

Skjønnlitteratur kommer i tillegg

     

Matematikk

Heir mfl.

Matematikk 1P***

Aschehoug

978-82-03-34787-0

kr 775,-

Heir mfl.

Matematikk 2P

Aschehoug

978-82-03-34792-4

kr 600,-

Heir mfl.

Matematikk 2P-Y

Aschehoug

978-82-03-34756-6

kr 660,-

 

Grafisk kalkulator

Casio

9000-serien

 

Historie

Libæk mfl.

Historie Vg3 Påbygging

Cappelen

978-82-02-28967-6

kr 630,-

Samfunnsfag

 

FOKUS Samfunnsfag, forenklet utgave

     
 

Borge mfl.

Ny agenda

Cappelen

978-82-02-30332-7

kr 530,-

Naturfag

Brandt mfl.

Naturfag 5, lærebok

Aschehoug

978-82-03-34055-0

kr 710,-

Brandt mfl.

Naturfag 5, arbeidsbok

Aschehoug

978-82-03-333231

kr 310,-

Engelsk

Haugen mfl.

Targets

Aschehoug

978-82-03-40103-9

kr 700,-

 

Engelsk ordbok

     


 ** VG1-boka i norsk er ei tilleggsbok, ikke obligatorisk.

*** Kurset i matematikk følger lærebøkene for 1P og 2P. Vil du ha 1P-Y-eller 2P-Y-temaene i EI bok, kan du skaffe deg ei 1P-Y eller 2P-Y-bok (f.eks. fra Aschehoug).

Du må ikke ha skaffet deg lærebøkene før første kurskveld. Hvis du har tilgang på brukte bøker, kan du da spørre faglærer om disse kan brukes. Du trenger ikke nødvendigvis å ha siste versjon. Flere av bøkene kan finnes også i elektronisk utgave til en rimeligere pris, med ulempen at du ikke har tilgang til disse på eksamen.

Vi har noen få utlånseksemplarer av lærebøker i matematikk, historie og samfunnsfag. Disse låner vi ut til de første som melder seg på.

Du kan ellers kjøpe bøkene i bokhandelen lokalt eller på nett - se for eksempel www.haugenbok.nowww.capris.no eller www.bokkilden.no.


Annen relevant informasjon:

Datoer for eksamen (fra Utdanningsdirektoratet).

Hva vil vi at du skal gjøre som deltaker på kveldskurs?

Ytterligere informasjon får du hos arrangør og/eller faglærer på første kurskveld.

Du kan melde deg på vår fjernundervisning ved å fylle ut og sende inn elektronisk søknadskjema, eller skrive ut i papirformat og sende i posten til Opus Narvik, dronningens gate 68, 8512 Narvik.

 

Elektronisk påmeldingsskjemaElektronisk påmeldingsskjema

Papirversjon av påmeldingsskjemaPapirversjon av påmeldingsskjema (XPS, 955 kB)


 

 

 

 

 

 

Velkommen til oss på kveldskurs!

Fant du det du lette etter?
OPUS-koordinator