Barne- og ungdomsfag & helsefag

Fagarbeiderløftet i Barne- og ungdomsfaget og helsefag 2014-2017.

Helsefagarbeiderelevene har også øvd på førstehjelp - Klikk for stort bildeHelsefagarbeiderelevene har også øvd på førstehjelp Katrine Schjødt

Deltakerne fikk først kartlagt sin realkompetanse. Deretter ble det gjennomført forkurs med opplæring i grunnleggende ferdigheter i norsk.

Etter forkurset gikk elevene videre på fagkurs i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsefaget, tok eksamen og var dermed klart for å ta fagprøven. 

I alt 80 deltakere fikk på kurs hvert år. 

Tilbudet var gratis. Prosjektet var finansiert med midler fra Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Helsedirektoratet, NAV og VOX, i tillegg til stor egeninnsats fra samarbeidspartnerne i prosjektet.