Barne- og ungdomsfag & helsefag


Berit Andreassen og Eirin B. Kolloen er to av de ansatte i Narvik kommune som gjennomførte «Fagarbeiderløftet». - Klikk for stort bildeBerit Andreassen og Eirin B. Kolloen er to av de ansatte i Narvik kommune som gjennomførte «Fagarbeiderløftet». Foto: Ann-Kristin Hanssen/Fremover

Mange ansatte i Narvik kommune er ufaglært arbeidskraft, dette ønsket OPUS Narvik å bidra til å endre.

OPUS Narvik ved Narvik videregående skole inngikk et samarbeid med Karrieresenteret i Ofoten, Ofoten Flerfaglige opplæringskontor, RKK Ofoten og NAV. Siden våren 2014 jobbet en prosjektgruppe med «Fagarbeiderløftet». 

Helsefagarbeiderelevene har også øvd på førstehjelp - Klikk for stort bildeHelsefagarbeiderelevene har også øvd på førstehjelp Katrine Schjødt Det ble laget en modell hvor den ufaglærte først fikk kartlagt sin realkompetanse. Deretter var det forkurs med opplæring i grunnleggende ferdigheter. Etter forkurset gikk elevene videre på fagkurs, før eksamen og til slutt fagprøven. 

Hvert halvåret ble det tatt inn 40 nye deltakere. Det betyr at det ble ble tatt inn 80 hvert år.

Tilbudet var gratis. Men deltakerne måtte primært bruke av sin fritid. Opplæringen gjennomførtes fleksibelt i forhold til arbeidstiden/turnusen. Prosjektet var finansiert med midler fra Fylkesmannen, fylkeskommunen, Helsedirektoratet, NAV og VOX, i tillegg til stor egeninnsats fra samarbeidspartnerne i prosjektet.

Fant du det du lette etter?