Rett til gratis voksenopplæring?

bilde - Klikk for stort bilde

Det finnes regler for hvem som har rett til gratis voksenopplæring i ifølge opplæringsloven. Kanskje faller du inn i en av kategoriene?

Kort oppsummert er dette reglene som gjelder i Nordland:

  1. Søkere over 25 år kan innvilges voksenrett etter søknad. Voksenretten gis til personer i denne gruppen som ikke har fullført videregående opplæring. Vi skiller på fullført og bestått i denne sammenhengen. Eks. En person som har fullført videregående skole med stryk eller har strøket på fagprøven kan derfor ikke få voksenrett. Reglen om at du må være født før 1978 er derfor med dette fjernet. (Inntil videre gjelder dette bare i Nordland fylke).
  2. Søkere under 25 år kan ikke innvilges voksenrett, og vil ha enten ingen rett eller ungdomsrett. (I de nye reglene for ungdomsrett er det teoretisk mulig å ha ungdomsrett til du er 25 år.)
  3. Fullføringsretten er ikke lengre en rett som kan tildeles. Alle som er tatt inn til et tilbud vil imidlertid ha en rett til å fullføre dette.
  4. Det er ikke lengre noen egne rettigheter for minoritetsspråklige når det gjelder rett, da de nye reglene fanger opp denne gruppen.
  5. Søkere over 20 år uten rett kan delta på fylkets nettkurs via den åpne skole så lenge de ikke har ungdomsrett.
  6. Alle som ikke lengre har ungdomsrett kan søke voksenopplæring. Søkere med ungdomsrett skal avvises og henvises til ordinært inntak. Hvis det er tvil rundt om en søker har ungdomsrett kan inntakskontoret kontaktes.

Realkompetansevurdering

OPUS Narvik samarbeider med Karrieresenteret i Ofoten. Karrieresenteret tar imot søknader og behandler disse for inntak til voksenopplæring og for realkompetansevurdering. 

Alle som bor i Nordland og søker voksenopplæring og/eller realkompetansevurdering, kan henvende seg til Karrieresenteret i Ofoten  for veiledning og hjelp i søkerprosessen, eller søke direkte på Vigo.no

Fant du det du lette etter?
Stein Hugo Hansen
Avdelingsleder
Karin Fjeld
Leder Karrieresenteret