Du er her:

Fagarbeiderløftet- et kompetanseløft mot fremtiden

Fagarbeiderløftet - Klikk for stort bilde

42 ufaglærte i Narvik kommune er i gang med fagbrev.

Gjennom Narvik kommunes samarbeidsprosjekt er 42 ufaglærte ansatte i Narvik i gang med opplæring som skal føre dem til fagbrev innenfor helsefag  og barne- og ungdomsarbeiderfag.  I løpet av våren er det mulig for ytterlige 40 ansatte å starte på veien mot fagbrev samtidig som de er i jobb. 

Narvik kommune står ovenfor store utfordringer i fremtiden i forhold til å rekruttere tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft.  Fagarbeidere har en kompetanse som Narvik kommune verdsetter og har stort behov for i fremtiden.  Kommunen har arbeidet i flere år med tiltak for å øke antall ansatte med fagbrev.  Samarbeidsprosjektet «Fagarbeiderløftet» er det nyeste og største tiltaket.

 

Kommunen har allerede hatt noen vellykket prosjekter innenfor feltet. Blant annet et pågående tiltak i regi av Folkeuniversitetet hvor over 30 kommunale ansatte holder på med opplæring rettet mot teoriprøve til fagbrev i bl.a. renholdsoperatørfaget. Likevel ser kommunen behov for å jobbe mer langsiktig og helhetlig med kompetansebehovet.

 

I 2014 ble det igangsatt et bredt samarbeid mellom Narvik kommune, Narvik videregående skole (ved OPUS og Karrieresenteret i Ofoten), RKK-Ofoten, Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor, Fagforbundet, NAV-Narvik og KS-Nordland.  Samarbeidet har resultert i et kompetansehevingsprosjekt av høy kvalitet.  Gjennom samarbeidet har vi fått i gang et spennende arbeid for å kvalifisere ufaglærte ansatte til å bli fagarbeidere.

 

Prosjektet er hovedsakelig finansiert gjennom tilskudd fra VOX (Nasjonalt Fagorgan for kompetansepolitikk), Fylkesmannen i Nordland, Fylkeskommunen Nordland og Helsedirektoratet.  Målet er at opplæringen skal være gratis for deltakerne.

 

I første runde er det 42 ansatte som er i gang med fagopplæringen.  Deltakerne består av både fast- og midlertidig ansatte i Narvik kommune innenfor helse-, omsorg-, skole- og barnehagetjenestene (både kommunale og private barnehager).  Minoritetsspråklige ansatte er en av prosjektets målgrupper.  Disse ansatte er en ressurs i samfunnet som vi ønsker å bli enda flinkere til å benytte oss av.  Vi er derfor stolte over at 10 av prosjektets deltakere har minoritetsspråklige bakgrunn.

 

Deltakerne har fått veiledning og støtte fra første dag.  Kompetansen de innehar ble kartlagt av Karrieresenteret og det er utarbeidet individuelle planer for hvordan de kan best komme seg frem til målet om å bli fagarbeidere. For noen ansatte er det lenge siden de har sittet på skolebenken.  Disse har fått delta på forkurs i skriving, lesing og digitale ferdigheter, et såkalt BKA-kurs (basis kunnskaper i arbeidslivet), og alle deltakere er nå i gang med fagopplæring.  Det er Narvik videregående skoles dyktige pedagoger som gjennomfører opplæringen.  

 

I disse dager er vi i gang med nytt inntak til Fagarbeiderløftet.  Tilbudet er sendt ut til kommunale ansatte og til ansatte i private barnehager.  I tillegg sender RKK-Ofoten tilbudet ut til våre nabokommuner slik at også deres ufaglærte ansatte innenfor målgruppene kan dra nytte av tilbudet, samtidig som at prosjektet kan være med på å styrke vårt regionale samarbeid.  Dette ble også gjort ved første inntak uten at ansatte i nabokommunene da takket ja til tilbudet.  Med et nytt inntak, kommer nye muligheter, og vi håper mange griper sjansen til å få en formell fagarbeiderkompetanse.

Fant du det du lette etter?
Stein Hugo Hansen
Avdelingsleder
Idar Notøy
Adjunkt m/ tillegg
Adjunkt m/tilleggsutdanning