OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Ansattoversikt


Alle ansatte

Ansatte i avdelingen Alle ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bibliotekleder 75 65 61 06 452 43 609
Irene Aaen
Lektor med tilleggsutdanning
Andreas Amundsen
Rådgiver studiespesialisering 75 65 61 43 916 13 379

Kontaktlærer 2STA.

Victoria Eskedal Amundsen
Lærer * 410 47 232
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 61 42 917 12 918
Alexander Brørvik
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 61 09 952 45 150

Kontaktlærer 3ROA.

Renate Cadow
Assisterende rektor 75 65 61 41
Endre Adolfsen Dahler
Kantinebestyrer 75 65 61 11 413 42 392
Parritha Eilertsen
Adjunkt med tilleggsutdanning 905 75 812

Kontaktlærer 2DFA.

Kirsti Elvan
Lektor

Kontaktlærer 3STA.

Vibeke Elvan
Lektor med tilleggsutdanning 975 14 299
Karoline Tusvik Fenne
Lærer * 473 88 595
Adjunkt med tilleggsutdanning

Kontaktlærer 3ROC.

Stein Ove Hagen
konst. fylkesdirektør for utdanning og kompetanse 906 03 710
Geir Hareide Hansen
Miljøarbeider med fagbrev 416 27 630
Lillian Jorunn Hansen
Rådgiver 75 65 61 17 938 06 113
Siri Henriksen
Renholder 75 65 61 19
Aina Holte
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 06 32 954 17 265

Kontaktlærer 1HOA.

Tove Iversen
Lektor med tilleggsutdanning

Kontaktlærer 1STA.

Renholder 908 93 329
Monica Jensine Jacobsen
Lærer * 934 10 119
Avdelingsleder yrkesfag 75 65 61 03 908 64 382
Geir Mellem Klæboe
Lærer
Hallgeir Solstad Klæboe
Lektor med tilleggsutdanning 917 99 709
Maria Normark Krane
Rådgiver 75 65 61 32 990 43 060
Bjørg Nina Markussen
Lærer *
Adjunkt med tilleggsutdanning 975 25 057
Liselotte Medlund
IKT-leder 996 15 647
Freddy Oftedal
Lektor m/tilleggsutd 75 65 21 26
Adjunkt med tilleggsutdanning

Kontaktlærer 3ROB.

Harald Ravn
Adjunkt med tilleggsutdanning

Kontaktlærer ST2A

Gunn Rydland
Renholder 455 40 407
Elevassistent 75 65 06 68
Robert Schaug
Adjunkt 920 33 773

Kontaktlærer 1ELA.

Torstein Schaug-Pettersen
Adjunkt med tilleggsutdanning

Kontaktlærer 2TKA.

Trine Pareli Seines
Fagarbeider
Marita Winther Sivertsen
Kontorleder 75 65 61 39 922 16 734
Ann Heidi Solberg
Rektor 75 65 61 40 450 66 200
Frode Stave
Lærer * 979 57 711
Lektor m/tilleggsutd
Lektor med tilleggsutdanning 414 01 589
Erling Svindland
Kantineassistent
Thantita Tanisakongpuck
Lærer * 909 80 334
Kontorfagarbeider 75 65 61 16 907 00 421
Nina Marie Wangen

Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøarbeider med fagbrev 950 99 948
Adjunkt m/tilleggsutdanning 902 81 147
Adjunkt m/tilleggsut 959 11 783
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut 473 09 756
Lektor m/tilleggsutd 970 99 117
Adjunkt m/tilleggsutdanning 902 81 147
Avdelingsleder 900 70 487
Avdelingsleder 75 65 02 89 990 25 633
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut 959 17 809
Lektor m/tilleggsutd
Lektor m/tilleggsutd 474 16 271
Adjunkt m/tilleggsut 986 44 940
Lektor m/tillegg 481 48 598
Kontorleder 450 79 391
Adjunkt med tilleggsutdanning 950 78 678
Lektor m/tilleggsutd 410 38 988
Adjunkt m/tilleggsut 984 72 713
Spesialpedagog 952 14 322
Adjunkt
Adjunkt 414 54 190
Rektor 959 43 197
Lektor m tilleggsutdanning 926 85 906

Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
landsdelsmusiker 75 54 54 48
Rådgiver, Musikk i Nordland (Produsent) 928 43 646
Landsdelsmusiker 75 54 54 46
Leder, Musikk i Nordland 959 27 791
Rådgiver 948 49 488
Rådgiver
Landsdelsmusiker: pianist i Musikk i Nordland
Kunstnerisk leder Musikk i Nordland 75 54 54 49 998 71 654
Rådgiver virksomhetsstyring og analyse 416 85 339

Ansatte Sandnessjøen vgs

Ansatte i avdelingen Ansatte Sandnessjøen vgs
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk, psykologisk rådgiver 75 65 27 39 932 63 586
Nina Kristin Aaker
Økonomikonsulent 75 65 27 11
Miljøterapeut og teamleder ved SPU 75 65 33 65
Lektor m/tillegg 75 65 27 52
Miljøarbeider med fagbrev
Frank Aspvik
Lærer 75 65 27 07 922 19 770
Adjunkt 75 65 33 42
Håvard Berg
Fagarbeider
Miljøterapeut
Sekretær
Miljøarbeider med fagbrev
Lærer 918 07 094
IKT 75 65 27 25 926 08 605
Adjunkt m/tilleggsut 905 06 429
Lærer 994 78 114
Fagarbeider
Lærer 913 78 244
IKT Ansvarlig 75 51 95 29
Helsesøster
Adjunkt
Lektor m/tilleggsutd
Lærer/ Hovedverneombud 75 65 27 08 990 49 545
Avdelingsleder for Spesialundervisning, Elev-og lærlingtjenesten 75 65 33 21 480 54 888
Miljøarbeider med fagbrev 450 81 586
Lærling 75 65 13 38 75 65 13 38
Miljøarbeider med fagbrev 930 97 065
Lærer 913 52 870
Lærer 977 87 527
Adjunkt 941 48 628
Bibliotek/lærer 75 65 34 02
Lærling
Lærer 75 65 27 46 470 53 716
Lærer
Rektor 413 59 057
Sylvi Halseth
Miljøarbeider med fagbrev 959 11 669
Lærer * 75 65 27 54 970 76 252
Adjunkt 971 23 383
Lærer 75 65 27 41 988 38 391
Lærer 75 65 27 13 909 94 826
Lærer 75 65 27 47 971 13 758
Yrkesfaglærer Lærerspesialist Helse og oppvekstfag 75 65 27 14 414 24 049
Lærer 75 65 27 10
Sekretær 75 65 27 38
Økonomikonsulent 75 65 27 16
Lektor 414 44 543
Håndv./fagarb. 75 65 34 16
Lærer og rådgiver 75 65 27 37 404 61 058
Mari-Ann Nergård Johansen
Miljøarbeider med fagbrev
Miljøarbeider med fagbrev
Lærer 75 65 27 30 950 42 753
Eksamensansvarlig / Kvalitetsleder 75 65 27 32
Lærer 75 65 27 35 995 69 836
Sekretær 75 65 27 17
Lærer 75 65 27 42
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 27 29
Sekretær 75 65 27 19 906 71 759
Assistent
Lærer * 469 64 678
Lektor m/tilleggsutdanning 75 65 27 33 959 23 482
Liv Larsen
Håndv./fagarb. 915 36 176
Lærer 954 56 611
Lærer 75 65 27 51
Lærer 971 84 651
Assisterende rektor 75 65 27 44 962 04 441
Rune Lie-Gjeseth
Adjunkt med tilleggsutdanning 416 42 299
Adjunkt m/tilleggsut 977 67 738
Adjunkt m/tilleggsut
Lærer 75 65 27 49 905 16 852
Adjunkt m/tillegg
Driftsleder 75 65 27 20 472 91 869
Harald Inge Mathisen
Lektor m/tilleggsutd 481 75 464
Lærar
Kontorleder 75 65 27 34 995 84 035
Liv Irene Mørch
Adjunkt 75 65 27 24
Lærer
Renholder 951 27 600
Vaktmester
Avdelingsleder idrettsfag og studiespesialisering 75 65 27 40
Odd Dagfinn Olsen
Lærer 75 65 27 45 957 65 104
Håndv./fagarb.
Lærer 75 65 27 31 926 78 917
Lærer 75 65 27 15
Miljøarbeider med fagbrev
Lærer 75 65 27 26 950 72 515
Kantineleder 990 47 312
Lærer 938 07 716
Miljøarbeider med fagbrev
Lektor m/tilleggsutdanning 75 65 27 12 977 51 395
Lærer 75 65 27 21
lærer
Lærer & MOT-coach 75 65 27 55
Lærer *
Lærer
Lektor
Lærer
Lærling 75 65 02 86 469 03 545
Lærer 75 65 27 56 918 41 779
Lærer 75 65 27 05 977 76 455
Adjunkt m/tilleggsut
Lærar
lærer 75 65 27 27 951 82 146
Avdelingsleder TIF, EL og YSK 75 65 27 48 415 72 001
Snorre Kilmark Sørensen
Reisestilling
Spesialpedagog 959 30 210
Bibliotekar 75 65 27 06
Lærer og prosjektleder for dysleksivennlig skole 75 65 27 61 408 90 297
Lektor m/tilleggsutd
Avdelingsleder for helsefag og innføringsklasse 75 65 27 43 979 84 937
Renee Hilda Waara
Avdelingsleder 75 65 27 18
Hanne Benedikte Wiig
Adjunkt m/tilleggsut 470 97 165
Lærer og Rådgiver 75 65 27 62 995 97 353
Finn Roar Ørnøy

Ansatte Sandnessjøen vgs - Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær
Bibliotek/lærer 75 65 34 02
Bibliotekar 75 65 27 06

Ansatte Sandnessjøen vgs - Drift

Ansatte i avdelingen Drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider
Håndv./fagarb. 75 65 34 16
Håndv./fagarb. 915 36 176
Driftsleder 75 65 27 20 472 91 869
Harald Inge Mathisen
Renholder 951 27 600
Vaktmester
Kantineleder 990 47 312

Ansatte Sandnessjøen vgs - Elev- og lærlingtjeneste

Ansatte i avdelingen Elev- og lærlingtjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk, psykologisk rådgiver 75 65 27 39 932 63 586
Nina Kristin Aaker
Miljøarbeider med fagbrev
Frank Aspvik
Helsesykepleier 415 85 660 415 85 660
Hilvie  Emilsen
Avdelingsleder for Spesialundervisning, Elev-og lærlingtjenesten 75 65 33 21 480 54 888
Lærer og rådgiver 75 65 27 37 404 61 058
Mari-Ann Nergård Johansen
Lektor m/tilleggsutdanning 75 65 27 33 959 23 482
Liv Larsen
Lærer og Rådgiver 75 65 27 62 995 97 353
Finn Roar Ørnøy

Ansatte Sandnessjøen vgs - IT

Ansatte i avdelingen IT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT 75 65 27 25 926 08 605
IKT Ansvarlig 75 51 95 29

Ansatte Sandnessjøen vgs - Ledelse

Ansatte i avdelingen Ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder for Spesialundervisning, Elev-og lærlingtjenesten 75 65 33 21 480 54 888
Rektor 413 59 057
Sylvi Halseth
Assisterende rektor 75 65 27 44 962 04 441
Rune Lie-Gjeseth
Driftsleder 75 65 27 20 472 91 869
Harald Inge Mathisen
Kontorleder 75 65 27 34 995 84 035
Liv Irene Mørch
Avdelingsleder TIF, EL og YSK 75 65 27 48 415 72 001
Snorre Kilmark Sørensen
Avdelingsleder for helsefag og innføringsklasse 75 65 27 43 979 84 937
Renee Hilda Waara
Avdelingsleder 75 65 27 18
Hanne Benedikte Wiig

Ansatte Sandnessjøen vgs - Skolens administrasjon

Ansatte i avdelingen Skolens administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 75 65 27 11
Sekretær 75 65 27 38
Økonomikonsulent 75 65 27 16
Eksamensansvarlig / Kvalitetsleder 75 65 27 32
Sekretær 75 65 27 17
Sekretær 75 65 27 19 906 71 759
Kontorleder 75 65 27 34 995 84 035
Liv Irene Mørch

Ansatte Sandnessjøen vgs - Undervisning

Ansatte i avdelingen Undervisning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøterapeut og teamleder ved SPU 75 65 33 65
Lektor m/tillegg 75 65 27 52
Lærer 75 65 27 07 922 19 770
Adjunkt 75 65 33 42
Håvard Berg
Miljøterapeut
Lærer 918 07 094
Lærer 994 78 114
Fagarbeider
Lærer 913 78 244
Lektor m/tilleggsutd
Lærer/ Hovedverneombud 75 65 27 08 990 49 545
Miljøarbeider med fagbrev 930 97 065
Lærer 913 52 870
Lærer 977 87 527
Lærer
Miljøarbeider med fagbrev 959 11 669
Lærer * 75 65 27 54 970 76 252
Adjunkt 971 23 383
Lærer 75 65 27 41 988 38 391
Lærer 75 65 27 13 909 94 826
Yrkesfaglærer Lærerspesialist Helse og oppvekstfag 75 65 27 14 414 24 049
Lærer 75 65 27 10
Lektor 414 44 543
Lærer og rådgiver 75 65 27 37 404 61 058
Mari-Ann Nergård Johansen
Miljøarbeider med fagbrev
Miljøarbeider med fagbrev
Lærer 75 65 27 30 950 42 753
Lærer 75 65 27 35 995 69 836
Lærer 75 65 27 42
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 27 29
Lærer 954 56 611
Lærer 75 65 27 51
Lærer 971 84 651
Adjunkt med tilleggsutdanning 416 42 299
Lærer 75 65 27 49 905 16 852
Adjunkt m/tillegg
Lærar
Adjunkt 75 65 27 24
Lærer
Lærer 75 65 27 45 957 65 104
Lærer 75 65 27 31 926 78 917
Lærer 75 65 27 15
Miljøarbeider med fagbrev
Lærer 75 65 27 26 950 72 515
Lærer 938 07 716
Miljøarbeider med fagbrev
Lektor m/tilleggsutdanning 75 65 27 12 977 51 395
Lærer 75 65 27 21
lærer
Lærer & MOT-coach 75 65 27 55
Lærer *
Lærer
Lærer 75 65 27 56 918 41 779
Lærer 75 65 27 05 977 76 455
Lærar
lærer 75 65 27 27 951 82 146
Lærer og prosjektleder for dysleksivennlig skole 75 65 27 61 408 90 297
Lærer og Rådgiver 75 65 27 62 995 97 353
Finn Roar Ørnøy

Aust-Lofoten videregående skole

Ansatte i avdelingen Aust-Lofoten videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor
Lærling 912 70 327
Adjunkt m/tilleggsut 990 40 832
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 50 08 915 96 368
Lærer 458 62 338
Renholder 968 33 851
Avdelingsleder spesialundervisning 959 09 605
Adjunkt m/tillegg 476 19 457
Lønnsmedarbeider 75 65 27 00 993 27 760
Miljøterapeut 905 48 201
Lektor m/tilleggsutd 406 16 227
Kvalitetsleder/Eksamens- og dokumentasjonsansvarlig 75 65 50 78 476 42 052
Avdelingsleder 480 58 491
Språklærer 954 33 591
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut 916 22 536
Fagarbeider 480 28 917
Adjunkt m/tilleggsutdanning
RÅDGIVER 402 21 917
Adjunkt m/tilleggsut 478 80 780
Adjunkt m/tilleggsutdanning 975 92 225
#IKT-Rådgiver 75 65 50 02 412 59 180
Miljøterapeut 473 17 800
Lærer * 414 18 120
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut 926 88 546
Lærling
Bibliotekar 75 65 27 03 916 12 976
Miljøterapeut
Lektor med opprykk 908 73 661
Lærling
Fagarbeider 977 99 013
Assistent 412 05 695
Lektor m/tilleggsutd 924 60 359
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut 410 47 416
Adjunkt med tillegsutdannelse 970 19 103
Adjunkt 993 33 495
PPT-rådgiver 930 50 201
Lektor 930 30 338
Rådgiver/OT-koordinator 75 65 50 01 906 94 534
Renholder
Fagarbeider 957 05 631
Driftsleder 969 13 510
Lektor M/tilleggsutdanning Nordland Fylkeskommune 414 22 737
Adjunkt m/tilleggsut 990 01 585
Lektor med tilleggsutdanning
Lektor 411 46 103
Lærer * 476 09 410
Lektor
Lektor m. tilleggsutd. 934 26 573
Rektor 75 65 27 04 411 45 737
Adjunkt m/tilleggsut 480 53 826
Lærling
Leder 75 65 27 01 926 17 410
Adjunkt m/tilleggsut 412 18 425
Lektor m/tilleggsutd 415 67 532
Adjunkt m/tilleggsut
Avdelingsleder 918 08 224
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut 416 53 207
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 50 81 977 11 795
Adjunkt 416 18 434
Lektor m/tilleggsutd 404 79 383
Lærer *
Assisterende rektor 950 68 122
Lektor med tilleggsutdanning 988 34 040
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt m/tilleggsut
Renholder 450 01 940
Miljøterapeut 971 53 992
Lektor m/tilleggsutd 416 98 804
Lektor 413 12 234
Adjunkt med Tilleggsutdanning 417 62 517
Avdelingsleder 909 53 782
Lektor m/tilleggsutd
Kantineleder 913 48 176
Lærer 934 26 846
Sekretær - Enhetsarkivar 75 65 27 02
Adjunkt 994 58 526

Aust-Lofoten videregående skole - Avdelingsledere

Ansatte i avdelingen Avdelingsledere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder spesialundervisning 959 09 605
Lærer * 476 09 410
Avdelingsleder 918 08 224
Avdelingsleder 909 53 782

Aust-Lofoten videregående skole - Drift

Ansatte i avdelingen Drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder 968 33 851
Renholder
Driftsleder 969 13 510
Renholder 913 89 797
Renholder 450 01 940
Renholder

Aust-Lofoten videregående skole - Elevtjenesten

Ansatte i avdelingen Elevtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder spesialundervisning 959 09 605
RÅDGIVER 402 21 917
PPT-rådgiver 930 50 201
Rådgiver/OT-koordinator 75 65 50 01 906 94 534
Miljøterapeut 971 53 992

Aust-Lofoten videregående skole - Pedagogisk ansatte

Ansatte i avdelingen Pedagogisk ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor
Lærling 912 70 327
Adjunkt m/tilleggsut 990 40 832
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 50 08 915 96 368
Lærer 458 62 338
Avdelingsleder spesialundervisning 959 09 605
Adjunkt m/tillegg 476 19 457
Miljøterapeut 905 48 201
Lektor m/tilleggsutd 406 16 227
Kvalitetsleder/Eksamens- og dokumentasjonsansvarlig 75 65 50 78 476 42 052
Avdelingsleder 480 58 491
Språklærer 954 33 591
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut 916 22 536
Fagarbeider 480 28 917
Adjunkt m/tilleggsutdanning
RÅDGIVER 402 21 917
Adjunkt m/tilleggsut 478 80 780
Adjunkt m/tilleggsutdanning 975 92 225
#IKT-Rådgiver 75 65 50 02 412 59 180
Miljøterapeut 473 17 800
Lærer * 414 18 120
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut 926 88 546
Miljøterapeut
Lektor med opprykk 908 73 661
Lærling
Fagarbeider 977 99 013
Assistent 412 05 695
Lektor m/tilleggsutd 924 60 359
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut 410 47 416
Adjunkt med tillegsutdannelse 970 19 103
Adjunkt 993 33 495
PPT-rådgiver 930 50 201
Lektor 930 30 338
Rådgiver/OT-koordinator 75 65 50 01 906 94 534
Fagarbeider 957 05 631
Lektor M/tilleggsutdanning Nordland Fylkeskommune 414 22 737
Adjunkt m/tilleggsut 990 01 585
Lektor med tilleggsutdanning
Lektor 411 46 103
Lærer * 476 09 410
Lektor
Lektor m. tilleggsutd. 934 26 573
Rektor 75 65 27 04 411 45 737
Adjunkt m/tilleggsut 480 53 826
Adjunkt m/tilleggsut 412 18 425
Lektor m/tilleggsutd 415 67 532
Adjunkt m/tilleggsut
Avdelingsleder 918 08 224
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut 416 53 207
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 50 81 977 11 795
Adjunkt 416 18 434
Lektor m/tilleggsutd 404 79 383
Lærer *
Assisterende rektor 950 68 122
Lektor med tilleggsutdanning 988 34 040
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt m/tilleggsut
Miljøterapeut 971 53 992
Lektor m/tilleggsutd 416 98 804
Lektor 413 12 234
Adjunkt med Tilleggsutdanning 417 62 517
Avdelingsleder 909 53 782
Lektor m/tilleggsutd
Lærer 934 26 846
Sekretær - Enhetsarkivar 75 65 27 02
Adjunkt 994 58 526

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bibliotekleder 75 65 61 06 452 43 609
Irene Aaen

Bodin videregående skole

Ansatte i avdelingen Bodin videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pensjonistlønn 991 54 067
Lektor m/tilleggsutd 974 31 002
Lektor med tilleggsutdannelse 450 25 001
Avdelingsleder Idrettsfag 976 21 599
Øyvind Albinussen
Rådgiver 959 35 829
Barbro Alstad
Adjunkt med tilleggsutdanning 412 00 249
Adjunkt 468 14 197
Konsulent 75 65 10 24